có ai ở đà nẵng ko (từ 20 trở lên) add + đâm vs 0905538484, bỏ lại sđt để mik add

Bên trên